Trivsel og arbejdslyst skaber motiverede medarbejdere

Målbar trivsel
Kan man måle på trivsel?

 Det er lige hvad man kan.

Hos Lebeck og Ko. laver vi trivselsmålinger ud fra GAIS-princippet, som bygger på konkrete værktøjer og faktorer, der spiller en vigtig roller for lysten til at gå på arbejde.

Arbejdslyst kan være et abstrakt begreb for nogen, men det hænger i høj grad sammen med den motivation vi har for, at komme ud af døren om morgenen og give os i kast med arbejdet. 

De faktorer vi måler på, når vi arbejder med arbejdslyst ud fra GAIS-princippet,  er Ledelse, Mening, Mestring, Balance, Kolleger, Resultater og Medbestemmelse.

Ved hjælp af GAIS, kan vi hjælpe jer med at tage temperaturen på jeres arbejdslyst. 

Det er op til jer, om arbejdslysten skal måles for hele virksomheden, på gruppeniveau, eller på enkelte personer. 

Når I arbejder aktivt med arbejdslyst og trivsel på arbejdspladsen, bliver medarbejderne mere motiverede.

 

 

Trivsel & APV
Et godt makkerpar

 En trivselsundersøgelse kan være et godt supplement til virksomhedens APV. 

Ofte støder vi på en udbredt misforståelse, nemlig at APV og trivselsundersøgelse er det sammen.

Det er ikke korrekt, og din APV kan ikke udgøre det for din trivselsundersøgelse, og det samme gør sig gældende den anden vej rundt.

Ikke desto mindre, er det oplagt at få lavet en trivselsundersøgelse, mens arbejdet med APV’en alligevel står på, og I allerede har fat i medarbejderne. 

Så kan I være ekstra skarpe på, at indholdet ikke ender med at blive ens i de to rapporter.

Har I brug for hjælp til at kende forskel? 

 

/ “Et arbejdsliv i balance giver mening for både medarbejder og arbejdsgiver” /

Lene K. Lebeck – ejer