Sundhed & trivsel – også på jobbet

Står der sundhed på dagsordenen?
Så skal der mere til, end en frugtskål

Har I taget aktivt stilling til, hvordan I kan højne sundheden for jeres medarbejdere?

Sundhed er i fokus overalt i vores samfund.

Vi skal røre os og spise sundt, så vi kan være i en god, fysisk form og holde i mange år frem.

Også på arbejdspladsen

Nogen synes måske slet ikke det er arbejdsgiverens opgave, at bekymre sig om, eller sørge for medarbejdernes sundhed, men i stigende grad laves der sundhedsfremmende tiltag på mange arbejdspladser. 

Og det giver faktisk rigtig god mening, at have medarbejdersundhed som et vigtigt punkt på dagsordenen. 

Bedre fysisk form reducerer nemlig sygefraværet og øger produktiviteten – Og så bliver dine medarbejdere gladere og har mere overskud, både på jobbet og der hjemme. 

 

Sund balancegang
Mellem privatliv og arbejdsliv

 Det er vigtigt at være opmærksom på den hårfine grænse der er mellem privatliv og arbejdsliv. 

Kærlig bekymring kan hurtigt komme til at føles som unødig indblanding for en sårbar medarbejder. 

Uanset om jeres sundhedsfremmende aktiviteter handler om rygestop, sundere mad i kantinen eller medarbejdermotion, så skal tiltagene lanceres uden at nogen føler sig trådt over tæerne eller presset ud i noget de ikke har lyst til. 

I arbejdsmiljøorganisationen kan I med fordel diskutere hvilke aktiviteter I kan tilbyde, og om det skal være frivilligt at deltage. 

Har I brug for friske, sunde øjne til at se tingene fra en ny vinkel? Kontakt Lebeck og Ko. og lad os sammen styrke sundheden på jeres arbejdsplads.

All around-sundhed
Mere end kost og motion

Sundhed er andet og mere end salater og løbeture. Det handler i  ligeså høj grad om mental og social sundhed. 

Sund kost og motion er naturligvis altid et godt og sikkert sted at sætte ind, men hav i mente, at der er andre ting I også bør være opmærksomme på. 

Hvis der er påvirkninger i privatlivet, kan det spille ind i den mentale sundhed. Det kan f.eks. dødsfald, skilsmisser eller sygdom, der tærer på overskuddet. Medarbejderene kan have brug for ekstra tid til at bearbejde personlige kriser, og det bør der tages højde for og gives plads til.  

Søvn har en kæmpe indflydelse på vores sundhed. Det er svært at lægge medarbejderne i seng kl 22, for at sikre at de er friske og fulde af overskud, når de møder på arbejde, men det er ok at reagere, hvis den samme medarbejder gentagne gange møder træt og uoplagt på arbejde. Der kan være alvorlige årsager til, at man ikke sover om natten, derfor skader det ikke at være opmærksom. 

Trives dine medarbejdere i deres arbejdsrelationer? Den sociale sundhed kan komme til kort, hvis der er et psykisk dårligt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. 

Hvordan er helbredet generelt blandt medarbejderne? Måske kan det være en god idé, at tilbyde et sundhedstjek. Det kan hjælpe medarbejderne med motivationen til, at kaste sig ud i rejsen mod et sundere liv med mere overskud og færre sygedage. 

 

Sundhedsdefinition 
Mental, social & fysisk sundhed

 

Allerede tilbage i 1948 definerede WHO begrebet sundhed således:

“Sundhed er en tilstand af fuldkommen fysisk, psykisk og socialt velvære
og ikke blot fravær af sygdom, smerter eller andre skavanker.”

Vi skal altså ikke bare være sygdomsfri, men også have en følelse af velvære i kroppen.

WHO beskriver videre sundhed som værende en ressource i hverdagen, og ikke en målsætning i livet. Det skal være et positivt begreb, der understreger både personlige og sociale ressourcer, og den fysiske kapacitet. 

Sundhed skal ses som en helhed, og det er værd at overveje, når der skal planlægges sundhedsfremmende aktiviteter på arbejdspladsen. 

Har I brug for sparring og inspiration til at højne sundheden på jeres arbejdsplads, så kontakt Lebeck og Ko.  

/ “Jeg kan hjælpe jer til en sundere arbejdsplads” /

Lene K. Lebeck – ejer