Persondatapolitik for Lebeck & Ko.

 

§ 1 Dataansvarlig:
Virksomhed: Lebeck & Ko.
Ejer: Lene Kofoed Lebeck
Adresse: Kirkely 9A
By: 6000 Kolding
Mail: linfo@lebeckogko.dk
Mobil: +45 51 95 80 80
Web: lebeckogko.dk
CVR: 35913289

§2 Dataindsamling:
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig som kunde. Lebeck & Ko. opbevarer flg. data for kunder, leverandører og samarbejdspartnere:

Firmanavn
Firmaadresse, post.nr og by
CVR.nr.
Firm telefonnr. / mobilnr.
Web-adresse
Logo

Ejers navn
Ejers telefonnr. / mobilnr.
Ejers private adresse, postnr. og by

For- og efternavn for relevante ledere og medarbejdere
Telefon- og mobilnr. samt email for relevante ledere og medarbejdere
Stillingsbetegnelse for relevante ledere og medarbejdere

Udsagn om mobning, chikane, sexchikane og vold
Sygdomme, herunder b.la. stress
Konflikter mellem kolleger/ledere
Omtale af andre kolleger/ledere

§ 3 Formål med indsamling af data:
Formålet med at indsamle data for kunder og evt. medarbejdere, leverandører og samarbejdspartnere er for at kunne yde den optimale service i forhold til vores ydelser, som omfatter personer og virksomheder som vi er i kontakt med i forbindelse med tilbudsgivning, samarbejde og servicering samt fakturering og regnskab. Det juridiske grundlag for at opbevare disse data, er således for at kunne opfylde en kontrakt eller aftale som er den registrerede, er part i.

Data opbevares iht. gældende lovgivning. Vi sletter alle data der ikke længere er nødvendige at opbevare. Alle data slettes når der ikke har været aktivitet i 5 år.

Alle dokumenter og andet modtaget materiale opbevares fortroligt, og kun med adgang for relevant personale.

Alle dokumenter og andet modtaget eller rekvireret materiale anvendes alene til det på forhånd fastlagte formål og alene efter skriftligt samtykke fra vores kunder og evt. medarbejdere.

Vi bestræber os på ikke at opbevare data der er unødvendige.

§ 4 Videregivelse af persondata:
Som led i driften af Lebeck & Ko. benytter vi tredjepart til opbevaring og behandling af data. Det være sig b.la. revisor, regnskabsprogram, CRM-system og IT-leverandør.

Vores hjemmeside henviser til andre hjemmesider og benytter du disse links, forlader du vores hjemmeside og er herefter underlagt andre betingelser og persondatapolitikker som vi ikke er ansvarlige for.

§ 5 Sikkerhedsbrud:
I tilfælde at sikkerhedsbrud, der kan resultere i høj risiko eller anden væsentlig ulempe for kunden, vil kunden blive underrettet hurtigst muligt.

§ 6 Adgang til persondata:
Som kunde har du til enhver tid ret til at få oplyst de data vi har om dig og hvad vi anvender dem til.

Hvis du retter skriftlig henvendelse om at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, vil det ske hurtigst muligt, dog senest en måned efter modtagelse af skriftlig henvendelse.

§ 7 Tilbagekald af skriftligt samtykke:
Vores kunder og samarbejdspartnere i øvrigt som har afgivet skriftligt samtykke til vores behandling af deres persondata eller personfølsomme data som nærmere beskrevet og defineret i den af dem underskreven samtykkeerklæring, er berettiget til, til enhver tid skriftligt at tilbagekalde dette, medmindre der er lovkrav, som er stridende mod et sådant ønske.

§ 8 Klage til Datatilsynet:
Lebeck & Ko. er som data-ansvarlig underlagt den gældende lovgivnings bestemmelser, herunder EU´s persondataforordning og den nationale persondatalovgivning om bebehandling af persondata.

Oplever du krænkelser ved behandling af dine persondataoplysninger kan du klage til Datatilsynet:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København
Telefon: 33 19 32 00
Mail: dt@datatilsynet.dk
Web: datatilsynet.dk