Arbejdsmiljø og trivsel handler om mennesker

Hvem er Lebeck & Ko.

Min profil siger…

Jeg tager gerne et skud af min egen medicin, fordi jeg ved, at DiSC© profilen er et godt værktøj til forståelse og udvikling. 

Min DiSC® er en (stærk) iD. En person med iD profil kendetegnes ved at være udadvendt, entusiastisk, optimistisk, humørfyldt og livlig. Jeg motiveres af udfordrende mål, at inspirere andre til at yde deres bedste og skabe relationer der gavner samarbejdet.

Derfor kan du forvente en meget passioneret og udtryksfuld person, som skrider til handling, gør det uventede samt skaber resultater ved at inddrage andre i processen og opmuntre til samarbejde.

Dit samarbejde med Lebeck og Ko. vil derfor være præget af optimistiske målsætninger. Vi arbejder resultatorienteret, og vi gør det sammen. Det hele bliver krydret med godt humør og fokus på de gode relationer. 

Erfaring og kompetence
En bred vifte af viden

 

Min brede, faglige viden omkring arbejdsmiljø, procesoptimering og ledelse danner grundlaget for Lebeck og Ko. 

Som certificeret arbejdsmiljøunderviser, har jeg kompetencerne og autorisationen til, at undervise i den lovpligtige arbejdsmiljøgrunduddannelse. 

Jeg har hjulpet både små og store virksomheder med projektstyring af forskelligartede opgaver lige fra screening af arbejdsmiljøet, APV, facilitering af den årlige arbejdsmiljødrøftelse til psykisk arbejdsmiljø, coaching og kommunikation. 

I mit virke som netværksleder for erhvervsnetværket “Kvinder i ledelelse i Syddanmark”, faciliterer jeg sparring og ledelsesmæssig inspiration for ca. 20 kvindelige ledere.

Bæredygtig udvikling
Verdensmål – Vores mål

 

Gennem arbejdet med arbejdsmiljø og trivsel søger Lebeck og Ko. at leve op til FN’s verdensmål indenfor vores område.

Vi arbejder aktivt med disse 4 verdensmål:

  • Sundhed og Trivsel 
  • Kvalitetsuddannelse
  • Ligestilling mellem kønnene 
  • Anstændige jobs og økonomiske vækst 

 

Kvalitetsnåleøjet
Jeg stiller krav til min samarbejdspartnere 

 Lebeck og Ko. er en skalérbar størrelse. 

Det betyder, at jeg har mulighed for at indhente kompetencer og arbejdskraft fra mit store netværk af samarbejdspartnere, i det omfang opgaverne kræver det. 

Med fokus på de stærke kompetencer og fælles mål, har alle mine samarbejdspartnere klaret sig gennem mit snævre kvalitetsnåleøje. 

Jeg er ikke bange for at stille høje krav til de mennesker jeg samarbejder med. Kun på den måde, ved jeg, at de lever 100% op til den kvalitet, jeg vil levere til mine kunder.  

/ “Verdensmålene er en daglig motivation for arbejdet med trivsel, sundhed og godt arbejdsmiljø” /

Lene K. Lebeck – ejer