Er virksomhedens APV up-to-date – eller trænger den til justering?

Arbejdspladsvurdering
Er jeres APV blevet lidt støvet? 

Sådan er der mange der har det.

For nogen virker det som en fuldstændig uoverkommelig opgave, at sætte processen og arbejdet med APV’en i gang. Og det er  helt naturligt, at I, som virksomhed, har travlt med mange andre ting.  

Loven siger, at APV’en som minimum skal opdateres hvert 3. år, og faktisk før, hvis der sker væsentlige ændringer på arbejdspladsen. Det kan f.eks. omhandle nye maskiner eller arbejdsprocesser. Derfor er det vigtigt at I finder tid og overskud til opgaven.

Det behøver ikke være hverken uoverskueligt eller omstændigt at trække i arbejdstøjet og komme i gang med at opdatere APV’en.

Hods Lebeck og Ko. er vi eksperter i, at hjælpe med at tilrettelægge og udføre arbejdet med APV’en. så det bliver så gnidningsfrit som muligt.

Vi sørger for, at opdatere jeres APV, så den er helt up-to-date med både nye regler og elementer.

 

Det er ikke nogen skam…
– Men du skylder dine medarbejdere at få styr på APV’en

APV’en har til formål at kortlægge arbejdsmiljøet og få taget udfordringer i opløbet, så de ikke ender med sygemeldinger eller, i værste fald, arbejdsulykker.  

Det er arbejdsmiljøorganisationens ansvar at udføre arbejdet med APV’en, men det er virksomheden der skal sørge for, at sætte den nødvendige tid af til opgaven.

Der er mange måder at udarbejde en APV på. Undersøgelsen kan f.eks. laves anonymt, på afdelingsniveau eller med navn på medarbejderen. Det kræver grundige overvejelser hvilken metode der passer bedst til jeres virksomhed. Metoden der vælges skal være den, der tegner det bedste, mest brugbare billede over jeres arbejdsmiljø. 

Som sparringspartner, kan Lebeck og Ko. give en hånd med under hele processen, og styre jer sikkert i mål med opdateringen af APV’en. 

 

/ “APV’en hjælper jer med at tage ansvar for arbejdsmiljøet” /

Lene K. Lebeck – ejer