Har du ikke tidligere haft en APV i virksomheden, er der en række ting du skal vide

Hvorfor skal du have en APV?

Det er lovpligtigt at have en arbejdspladsvurdering (APV), når din virksomhed har 1  eller flere medarbejdere.

Det er arbejdsgivers ansvar, at der udarbejdes APV, og det er et krav, at arbejdsmiljøorganisationen inddrages i processen.   

APV’en skal fornyes min. hvert 3. år. Sker der væsentlige ændringer på arbejdspladsen inden APV’en udløber, skal der udarbejdes en ny inden de 3 år er gået. Ved at udarbejde en løbende og dynamisk APV, sikres både en bedre process og et bedre resultat.

En gennemarbejdet APV skaber overblik over arbejdsmiljøet i din virksomhed, belyser eventueller problematikker og medvirker til bedre trivsel på arbejdspladsen. 

Lebeck og Ko. er specialister i udarbejdelse af APV. Vi kan klare hele processen, eller blot give vores besyv med på de områder I har brug for. 

Hvad er udbyttet af APV?

Med en gennemarbejdet APV i hånden, tager I ansvar for arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.

APV’en sætter fokus på både fysiske rammer og det psykske arbejdsklima.

De udfordringer, der kommer frem i lyset under arbejdet med APV’en, får I mulighed for at tage hånd om, og agere på så arbejdsmiljøet forbedres og sygefraværet nedbringes.

Dine medarbejdere bliver desuden mere motiverede og produktive, når de arbejder i godt og sikkert arbejdsmiljø. 

Det er da sund (lovpligtig) fornuft.

Bliver det ikke forfærdelig dyrt? 

Nej.

Faktisk er der penge at spare.

Når I har overblik over arbejdsmiljøet, kender I udfordringerne og kan handle på dem, før de ansatte bliver sygemeldte eller kommer ud for arbejdsrelaterede ulykker, der kan koste dyrt. 

Et godt arbejdsmiljø øger trivslen på arbejdspladsen, og sygefraværet mindskes. 

-Og så kan du forresten også spare bøden, når arbejdstilsynet kommer forbi. 

/ “Jeg brænder for det gode, trygge arbejdsmiljø” /

Lene K. Lebeck – ejer