DiSC© – Værktøjet til personlig forståelse  

DiSC©
Enkelt og overskueligt

Det er ikke tilfældigt, at DiSC© er det foretrukne værktøj indenfor personprofiler. Det er nemt og enkelt at arbejde med, resultatet er overskueligt, og langt de fleste har kendskab til denne form for personlighedstest på en eller anden måde. 

Hos Lebeck og Ko. er vi certificerede indenfor arbejdet med DiSC© personprofiler, og vi hjælper gerne med udførelse af personlighedstest af dine medarbejdere eller ansøgere. 

Efterfølgende  kan vi, ved behov, stå for f.eks. coaching, medarbejderudvikling eller konflikthåndtering, med testresultaterne i mente. 

 

Samarbejdsvanskeligheder
Går profilerne i clinch?

Samarbejdsvanskeligheder kan bunde i uforenelige forskelligeheder.

En personlighedstest i personalegruppen, kan hjælpe til gensidig forståelse og skabe plads til forskelligheder, medarbejdere imellem. Når vi kender hinandens adfærdsmønstre, arbejder og kommunikerer vi mere gnidningsløst.

Vælger du at benytte DiSC© personlighedstest allerede under rekrutteringsprocessen, har du mulighed for at sammensætte dit team med fokus på forskelligheder og kompetencer. 

Det kan være  svært at gennemskue hvordan dit team vil agere på kryds tværs af forskellige personligheder.

Vores erfaring med DiSC© personlighedstest  kan måske hjælpe med at gøre det hele lidt nemmere? 

Udvikling af medarbejderne
Har du overblikket?

Altså udviklingsoverblikket?

Dine medarbejdere er forskellige. Det samme gælder for deres måde at udvikle sig på.

Hvis du vil vide præcist,  hvordan du udvikler dine medarbejdere bedst muligt, så er DiSC©profilen et godt værktøj til at skabe overblik. 

I profilen får du klarhed over dine medarbejderes adfærdsmønstre, og du ved, hvordan de skal ‘gribes an’, for at de kan få lov at vokse og udvikle sig både arbejdsmæssigt og personligt. 

 

DiSC© profiler
Ved du, hvem du er?

For nogen, kan det kan virke angstprovokerende, at skulle kigge ind i sig selv.   

Men det er faktisk meget sundt at se indad og få forståelse for, hvorfor vi agerer som vi gør. Helt pr. automatik. 

En profiltest giver et her-og-nu-billede af hvem du eller dine medarbejdere er, og det er vigtigt at påpege, at alle profiler har lige stor værdi.

Man er altså ikke noget dårligt menneske, hvis det viser sig, at man har et stort behov for kontrol og struktur, ligesom man ikke nødvendigvis er et rodehoved, hvis man trives i kaos.

Profilerne bør ses i et perspektiv, så de personlige kompetencer kan bruges rigtigt f.eks. i arbejdet med at udvikle dine medarbejdere.

Det kan vi hjælpe jer med. 

Udbyttet af DiSC©

Styrket kommunikation og målrettet rekruttering

 Der er mange fordele ved at anvende DiSC©profiler i arbejdet med dine medarbejdere.

Når du anvender profiltesten i rekrutteringsprocessen,  kan du sammensætte de profilere der supplerer hinanden godt, og på den måde skabe et effektivt og optimalt team, arbejdsflow og miljø.

Dine medarbejdere får indsigt i egne og kollegaers kompetencer og adfærdsmønstre, når de bliver testet. På den måde, bliver det nemmere at opnå forståelse for de forskelligheder, der altid vil være til stede, når flere mennesker skal arbejde sammen om en opgave.

Som leder, er det gavnligt at have indgående kendskab til egen ledelsestil. Når du tilmed kender dine medarbejderes profiler, kender du også deres behov, og den måde de skal  guides i forskellige situationer. 

Det styrker kommunikationen i virksomheden, når I kender hinandens profiler og kan tage højde for dem i det daglige arbejde.    

Hvordan ser en rapport ud?
Samlet set og hver for sig

I modtager fyldestgørende rapporter, når testen er udført. 

Rapporten fortæller dybdegående om, hvordan den enkelte medarbejder arbejder og motivers. Der gives også indsigt i, hvordan profilen kommunikerer og om vedkommende trives i det nuværende job, ligesom der gives inspiration til udviklingsmuligheder. 

Virksomheden kan vælge om der skal laves en sammenfattet rapport basseret på de profiler der arbejder sammen. 

Det er vigtigt at rapporterne ikke står alene, derfor følger vi altid op med en uddybende samtale.

Her svarer vi også på de spørgsmål, der måske melder sig, når man er ved at lære sig selv bedre at kende.  

/ “Indsigt og forståelse for forskelligheder, giver plads til udvikling” /

Lene K. Lebeck – ejer