Byggepladser, sikkerhed og arbejdsmiljø

Sikkerhed på byggepladsen
Håndværkerne skal (også) holde i mange år

 

Det skal være sikkert at gå på arbejde. Også hvis arbejdspladsen er en byggeplads.

De håndværksmæssige fag slider i forvejen hårdt på kroppen, og der er god grund til, at sikre håndværkere, og alle andre der færdes på byggepladsen, et godt og trygt arbejdsmiljø.

Hårdt, fysisk arbejde og arbejdsstillinger der ikke altid er de mest hensigtsmæssige for kroppen, er ikke noget særsyn på byggepladser rundt omkring. Det er hårdt at være håndværker, og vi kan ikke trylle det hele om til den dans på roser, og det skal vi heller ikke. Vi skal bare sørge for, at forholdene der arbejdes under, er følger de sikkerhedsmæssige retningslinjer, så arbejdsulykker forebygges og arbejdsmiljøet forbedres.

Hos Lebeck og Ko. er vi uddannede arbejdsmiljøkoordinatorer, og vi har erfaring med at varetage sikkerhedsrundering og udføre PSS. 

Den erfaring vil vi gerne dele med jer. 

 

PSS
Har I en plan?

PSS står for Plan for Sikkerhed og Sundhed. 

Som bygherre, er det dit ansvar at udpege arbejdsmiljøkoordinator P (projekteringen) og B (byggefasen) henholdsvis når projekteringen igangsættes og senest når byggepladsen etableres. 

Arbejdsmiljøkoordinatoren har mange forskellige opgaver i forbindelse med byggeriet. Det er f.eks. arbejdsmiljøkoordinatoren der på bygherrers vegne sørger for at alle regler og love overholdes, og at projektet lever op til arbejdsmiljøloven, fra start til slut. 

Under hele byggeriget skal der foreligge en gennemarbejdet PSS, som altid er opdateret og tager forbehold for eventuelle udfordringer undervejs. 

Det er også koordinator P og B der har ansvaret for at igangsætte og vedligeholde journalen hvor der tages højde for fremtidigt vedligehold af det færdige projekt. 

Lebeck og Ko. har ekspertisen til at udarbejde jeres PSS samt journalen, så I kan komme trygt i mål med projektet. 

Journal
Må vi føre journal?

Byggeriets journal for fremtidigt vedligehold skal udarbejdes af arbejdsmiljøkoordinatoren.

Arbejdet med journalen foregår løbende, så der kan tages højde for eventuelle ændringer i projektet undervejs.

Journalen skal indeholde de arbejdsmiljømæssige forhold der er i forbindelse med fremtidige vedligehold af bygge- og anlægsprojektet. 

Når byggeprojektet er færdigt, skal journalen foreligge. Den indgår herefter som en del af det samlede, afsluttende materiale.  

 

 

/ “Hvis I bygger, så sørger jeg for sikkerheden” /

Lene K. Lebeck – ejer