Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) opbygning og struktur

 

Struktur
Er i arbejdsmiljø-rigtige?

 

Alle virksomheder med over 10 medarbejdere skal have en arbejdsmiljøorganisation (AMO). Alle virksomheder skal overholde arbejdsmiljølovgivningen – uanset antallet af medarbejdere.

Fordi et godt arbejdmiljø betyder noget. 

Arbejdsmiljøorganisationen har til formål at sætte struktur på arbejdsmiljøet, så der skabes gode rammer for samarbejdet om det gode arbejdsmiljø. 

AMO skal løbende arbejde med virksomhedens arbejdmiljø, herunder afdække eventuelle problemer, så der kan findes løsninger der afhjælper og forebygger arbejdsskader og sygemeldinger.

Som leder, er det dit ansvar, at AMO har den fornødne tid til at sikre det gode arbejdsmiljø i din virksomhed. 

 

Opbygningen
Medarbejdernes stemme

Arbejdsmiljøorganisationen kan bygges op på forskellige måder, men består altid af forskellige nøglepersoner i virksomheden.

Som minimum skal arbejdsmiljøorganisationen bestå af arbejdsgiver, en arbejdsleder og en arbejdsmiljørepræsentant.  

Det er dine medarbejdere, der skal vælge arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR) og hverken ledere eller ejere må stille op til valget, eller på anden måde have indflydelse på, hvem der bliver valgt. Som AMR er man valgt til at være medarbejdernes stemme i arbejdet mod det gode arbejdsmiljø. 

Arbejdsledere (AL) udpeges til opgaven af virksomhedens ledelse. Det er deres opgave, at varetage ledelsens interesser i forbindelse med arbejdsmiljøopgaverne.  

Lebeck og Ko. ved alt, hvad der er værd at vide om arbejdsmiljøorganisationer, og vi hjælper gerne med at finde formen på jeres. 

Loven
AMO har lovpligtige opgaver

Der ligger mange, helt klare regler om, hvilke opgaver arbejdsmiljøorganisationen skal varetage. 

Eksempler på opgaver, der varetages af AMO, kan være:  

  • Rent strategisk, arbejder AMO med at planlægge og  koordinere samarbejdet omkring arbejdsmiljøet i virksomheden og skabe gode, trygge rammer for alle medarbejdere, selv i en travl hverdag. 
  •  En anden vigtig opgave er udarbejdelse af virksomheden APV. Her bør AMO inddrages som en vigtig del i både planlægningen, udførelsen og opfølgningen af på APV’en. 
  • I det daglige, er det AMOs opgave at lytte til medarbejderne, hvis der opstår arbejdsmiljømæssige problemer der skal tages hånd om i dagligdagen.    

Kommunikation & ansvar
Synlighed er lig med tryghed

 Det giver tryghed for medarbejderne, når de ved hvem deres AMR er. Derfor er det en god idé, at skilte med kontaktinformationerne på de medarbejdere og ledere, der sidder i arbejdsmiljøorganisationen.

Lav gerne en side på virksomhedens intranet eller opslagstavle, hvor alle medlemmer af AMO er synlige med både billede, telefonnummer og mailadresse. 

-Og sørg for at holde den opdateret.  

Så ved medarbejderne, hvor de skal henvende sig, hvis de har input som kan gavne arbejdsmiljøet. 

Møder

Giv tid – det er dit ansvar

Tidsrøver? Sådan vil nogen måske se på det, men godt arbejde tager tid.

Som arbejdsgiver, er det dit ansvar, at der afsættes tid til det vigtige arbejde, som arbejdsmiljøorganisationens udfører. 

En fælles forventningsafstemning omkring tidsforbrug og øvrige opgaver, kan være både nødvendig og gavnlig for ledelse og arbejdsmiljørepræsentanter.  

Det er altid en god idé  at planlægge AMO-møderne i god tid. På den måde kan I optimere effektiviteten og undgå tidssmuttere, når I samles.    

AMO arbejde
og kompetenceudvikling 

 

Medlemmerne af virksomheden arbejdsmiljøorganisation gør et stort og vigtigt stykke arbejde. Det skal du sætte pris på. 

Hvilke kompetencer har AMR og AL allerede, og hvilke kompetencer er der mulighed for at udvikle yderligere på, så samarbejdet om det gode arbejdsmiljø kan optimeres? 

Det kan være en fordel, allerede fra start, at lave en kompetence-udviklingsplan for arbejdsmiljøorganisationen, så den kan blive styrket over tid. 

Igen er det vigtigt, at arbejdsgiver er indstillet på at prioritere kompetenceudviklingen af AMO, så der afsættes den nødvendige tid til uddannelse mv.

Som certificeret arbejdsmiljøunderviser, kan Lebeck og Ko. bl.a. undervise i den lovpligtige arbejdsmiljøgrunduddannelse.  

/ “Tiden, der bruges til at gå i dybden med arbejdsmiljøet, er godt givet ud” /

Lene K. Lebeck – ejer