Indholdet af APV’en

Hvorfor arbejdspladsvurdering

Helt grundlæggende er en APV et værktøj, der kortlægger virksomhedens arbejdsmiljø.

Det er lovpligtigt at have en APV, og den skal fornys minimum hvert 3. år, medmindre der sker væsentlige ændringer som f.eks. ændringer i  arbejdsprocesser, I får nye maskiner eller der er personalemæssige omrokeringer, så skal den fornys undervejs. 

APV’en skal komme omkring både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.

Arbejdet med APV’en skal ses som en proces, hvor der, efter rapporten er udarbejdet, lægges en plan for, hvordan der tages hånd om eventuelle udfordringer og risici.

Hos Lebeck og Ko. er vi APV-specialister, og vi kan hjælpe jer i arbejdet med APV’en, så processen bliver overskueliggjort og I kommer i mål på en god og konstruktiv måde.

 

Indhold i en arbejdspladsvurdering (APV)

 

Fysisk arbejdsmiljø

De fysiske rammer på arbejdet, skaber rummet til godt arbejde.

I virksomhedens APV sættes der fokus på, om arbejdspladsen er indrettet så der er rart at være. Støjer det meget i det åbne kontormiljø? Løber der pingviner rundt på fabrikken om vinteren? Og er sikkerheden i orden, så arbejdet kan udføres trygt?

Der er rigtig mange ting der spiller ind, når det gælder det fysiske arbejdsmiljø. Når arbejdspladsen indrettes, må det være med henblik på at der både skal være rart, samtidigt med, at det er sikkerheds-og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Psykisk arbejdsmiljø

Hovedet skal ikke kobles fra

Dårligt psykisk arbejdsmiljø fylder og slider. Det ved enhver, der har været i et usundt, psykisk arbejdsmiljø.

Vi bruger mange timer på arbejdet hver dag, og det er ikke meningen, at vi skal lægger hovedet fra os i garderoben, inden vi træder ind af døren på arbejdspladsen.

Tvært imod.

Det psykiske arbejdsmiljø påvirkes bl.a. af arbejdsbyrde, dårlig stemning, mobning og følelsen af ikke at blive set eller anerkendt.

I det lange løb kan det føre til langtids sygemeldinger og måske endda gode medarbejdere der søger nye veje, fordi de ikke kan se andre muligheder.

Som arbejdsgiver bør det være et fokuspunkt at kere sig om det psykiske arbejdsmiljø, fordi det ikke skal ødelægge nogen at gå på arbejde.

Derfor er det også et vigtigt del af arbejdspladsens APV.

Ergonomi

Vi skal kunne holde til det

Derfor er de ergonomiske overvejelser på arbejdspladsen en must. Alt for mange steder bliver der gået på kompromis med ergonomien. Tiden, eller designet, vinder over fornuften.

Det koster desværre ofte kostbar arbejdstid. I den anden ende.

Som arbejdsgiver er det din pligt, at passe godt på dine ansatte og stille de bedst mulige værktøjer til rådighed, så de kan udføre jobbet uden at få arbejdsskader.

Husk på, at kroppen er med på jobbet hver dag. Ensformigt arbejde, skub og tunge løft er al sammen noget, der slider hårdt på kroppen.

APV’en sætter fokus på de ergonomiske forhold i din virksomhed, så dine medarbejdere kan udføre deres arbejde hensigtsmæssigt.

Biologi

Ren Biologi

Arbejder I med biologsike organismer? Så skal håndtering og sikring af det biologiske arbejdsmiljø fremgå af jeres APV.

Skadelige mikroorganismer kan være sygdomsfremkaldende, og det er arbejdspladsens opgave at sørge for, at medarbejdere beskyttes mod skadelig biologi, i det omfang det kan lade sig gøre. 

Kemisk

Bevar den gode kemi, og tag de nøvendige forbehold.

Den kemiske del af APV’en handler i høj grad om at foretage en kemisk risikovurdering, og oplistning af de kemikalier I arbejder med.

På den måde ved I, hvordan de skal håndteres sikkert og uden risiko for kemiske ulykker.

Ulykke

Det skal være trygt at gå på arbejde

Ulykker kan i mange tilfælde forebygges. I APV’en kortlægger og vurderer vi potentielle arbejdsulykker, så de kan forebygges bedst muligt.

Er uheldet ude, ligger der en færdig køreplan for håndtering af ulykken, så dine medarbejdere er klædt på til at håndtere situationen.

Vurdering og håndtering af potentielle ulykker skaber tryghed blandt dine medarbejdere.

 

 

Sygefravær

Tag temperaturen på sygefraværet

Et højt sygefravær på arbejdspladsen kan hænge sammen med arbejdsmiljøet.

I APV’en kortlægges eventuelle sammenhænge mellem sygefravær og arbejdsmiljø, så I kan sætte aktivt ind, og sikre et arbejdesmiljø, der ikke gør medarbejderne syge.

Det giver både mening for dine medarbejdere og dig.

 

Arbejdspladsvurdering VS. Trivselsmåling  

Mange tror at APV og trivselsundersøgelse er det samme.

Lad os lige få gjort op med den misforståelse én gang for alle.

En APV og en trivselsunderøgelse er ikke det samme, og den ene kan ikke gøre det ud for den anden.

Til gengæld supplerer de hinanden ualmindeligt godt, og kan mange steder med fordel udføres samtidigt.

Når I allerede har fat i medarbejderene, og er godt igang med processen, kan det spare både tid og penge, at få lavet trivselsunderøgelsen ved samme lejlighed. Det kræver blot, at I holder tungen lige i munden, så tingene ikke flyder sammen. 

Det kan jeg hjælpe jer med. 

/ “Dine medarbejdere vil takke dig, for et godt arbejdsmiljø” /

Lene K. Lebeck – ejer